برنامه های مونولو

شما می توانید برنامه های رستوران کودک مونولو را در این قسمت رزرو نمایئد و از تخفیف 25 % بهرمند شوید و به باشگاه مشتریان رستوران کودک مونولو بپیوندید. برنامه ها متغیر بوده و به صورت هفته ایی اعلام می شوند.

برنامه هفتگی مونولو

20230202_123100

برنامه ی روز شنبه

تاریخ :  05/07  ساعت : – الی –

حضور شخصیت ها – 

ورودی : –

بارگذاری...
20230202_123100

برنامه ی روز یکشنبه

تاریخ :  05/08 ساعت : 18 الی 20 – 21 الی 23

حضور شخصیت ها: سگهای نگهبان  

ورودی : رایگان

بارگذاری...
20230202_123100

برنامه ی روز دوشنبه

تاریخ :  05/09 ساعت : 18 الی 20 – 21 الی 23

حضور شخصیت ها: السا ، انا ، سیندرلا

ورودی : رایگان

بارگذاری...
20230202_123100

برنامه ی روز سه شنبه

تاریخ :  05/10 ساعت : 18 الی 20 – 21 الی 23

حضور شخصیت ها: اسپایدرمن ، بتمن ، دختر کفشدوزکی

ورودی : رایگان

بارگذاری...
20230202_123100

برنامه ی روز چهارشنبه

تاریخ :  05/11 ساعت : 18 الی 20 – 21 الی 23

حضور شخصیت ها : باب اسفنجی ، پاتریک ، ماشا

ورودی  : رایگان

بارگذاری...
20230202_123100

برنامه ی روز پنجشنبه (تم جذاب بستنی)

تاریخ :  05/12 ساعت : 18 الی 20 – 21 الی 23

حضور شخصیت ها : شخصیت بستنی  

ورودی : رایگان

بارگذاری...
20230202_123100

برنامه ی روز جمعه

تاریخ :  05/13 ساعت : 18 الی 20 – 21 الی 23

حضور شخصیت ها : السا ، انا ، اولاف ، سفید برفی

ورودی  : رایگان 

بارگذاری...